HAKAN YALÇIN, GAZETECİ

ULUS DEVLETİ TANIMLAMA

Aylardır üzerinde durduğum ulus devlet yapısı üzerine  ve yaptığım çalışmalarımı sizinle paylaşmak istedim ve bence herkesin  ulus devletle ilgili bilmesi gereken Önemli bilgilerin olduğunu düşünüyorum . Ulus devleti en azından 3 başlık altında herkesin bilmesi gereklidir. Peki bunlar nelerdir?

1) Asimilasyon  2)Kültür 3)Kadın   Konumuza giriş yapacak olursak  ulus devletlerin ortaya çıkması fransa milliyetçilik devriminden sonra temelleri atılmaya başlamıştır. Ulus devlet nedir peki? Aynı etnik ulusa tabi olan bir halk topluluğunun  bir araya gelmiş bireylerin dil,bayrak,vatan, ortak değerler üzerinde kurdukları devletlerdir. Peki gerçekten ulus devletlerin hepsi aynı etnik kimliğe mi mensup?tabikide hayır. Örneğin binlerce etnik kimliğe mensup ulus devletler vardır.  İşte asıl meselemiz budur. Dünyada çok sayıda ulus devlet vardır.  bunların çoğu tek bir etnik kimlikten oluşmamaktadır. İçlerinde çok sayıda etnik kimliğe mensup olan başka milletler  vardır. Peki bu ulus devletler kendilerinden olmayan milletleri nasıl içlerinde barındırıyorlar? ve bunlara karşı nasıl bir politika izliyorlar?  Dediğim gibi ulus devletleri kendilerine mensup olmayan kimlikleri nasıl barındırdıklarını yukarda da belirttiğim gibi üç başlıkta anlatacağım. Bunlardan birincisi Asimilasyon, bu ideoloji yüzünden dünyada birçok savaş olmuştur bunun en iyi örneği 2. Dünya savaşıdır. Çünkü ulus devlet anlayışı dünyadaki halkları birbirine düşürmeye ve savaşa yol açmaya çalışmaktadır. Bu ulus devletler içlerinde yaşayan diğer halklara tamamen asimilasyon ve fiziki şiddete dayalı bir politika izlemektedir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek dil, anlayışına tabi olup diğer halkları böylece asimilasyon ve tekçiliğe tabi tutarlar. İçlerinde onlara karşı gelen halkları kıyımlardan katliamlardan geçirmektedirler. Bu şekilde herkesi tekleştirmektedirler. Kültür konusunda da halkların kültürünü maneviyatlarını, geleneklerini, göreneklerini değiştirmek ve kendilerine benzetmek için birçok yola başvururlar. özellikle medyayı kullanarak kapitalizmin popilist kültürünü halklara aşılamaya çalışmaktadırlar.  Ve malesef  ki bu konuda başarılı olan ulus devletleride vardır. Şimdi en önemli konumuz ulus devletlerin kadın konusundaki politikaları nasıldır? ulus devletler ataerkil bir yapının oluşumudur. kadının toplumdaki yeri erkeğe göre bir alt statüdedir.  Hatta öyle işlemini sürdürüyor ki ulus devletlerde baba evde devlet rolünü oynamaktadır. Genellikle bu yapının aşırısını uygulayan ülkeler geri kalmış ülkelerdir. Gustave le Bon "kitlelerin piskolojisi" konusunda "ülken için ölür müsün ? Sorusuna en fazla hayır cevabı veren ülkeler gelişmiş ülkelerdir, ABD dışında. ABD nin  aşırı cahil bir toplum olduğunuda unutmamak gerekir. Kadın özgürlüğünün en çok kısıtlandığı devlet yapıları  ulus devlet yapısıdır. Çünkü kadının  en çok şiddet gördüğü ülkeler ulus devlet ülkelerdir.  Dediğim gibi ataerkil bir yapıdır.

Dünyada ulus devletler bittiğinde kozmopolitan ya da enternasyonalist olmaya başladıkça dünya çok daha iyi bir yer olmaya başlayacaktır.

4 Yorum

Erkan

Erkan

21 Nisan 2020
Ağzına sağlık çok güzel yorumlamışsınız.

Erkan

Erkan

21 Nisan 2020
Ağzına sağlık çok güzel yorumlamışsınız.

Erkan

Erkan

21 Nisan 2020
Ağzına sağlık çok güzel yorumlamışsınız.

Erkan

Erkan

21 Nisan 2020
Ağzına sağlık çok güzel yorumlamışsınız.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri